Skating Poznań  © 2018

Gdzie kupić łyżwy?

Nabory

O nas

Opłaty

I. Grupy Tuptusie, Jaskółki, Twizzle:

Karnet (10 treningów) - 250,00 zł

Opłata za pojedynczy trening - 30,00 zł

Wypożyczenie klubowych łyżew: 10,00 zł

Zniżki:

• Rodzinna (dwójka rodzeństwa) - karnet (10 treningów) - 200,00 zł

• Rodzinna Plus (trójka rodzeństwa) - karnet (10 treningów) - 150,00 zł

 

 

II. Grupa Adult:

Karnet (10 treningów) - 300,00 zł

Opłata za pojedynczy trening - 40,00 zł

Zniżki:

• Rodzic wraz z dzieckiem - 250,00 zł

 

 

 

 

 

Opłaty przyjmuje oraz sprzedaż karnetów prowadzi Skarbnik Klubu po każdym treningu.

Karnety nie są imienne. Ważność karnetu: 3 miesiące.

Płatności można dokonać:

1. Gotówką

2. Kartą płatniczą

3. Przelewem na konto Klubu. Karnet należy odebrać na najbliższym treningu za okazaniem potwierdzenia przelewu.

Dane do przelewu:

Klub Łyżwiarski Skating Poznań

ul. Wolsztyńska 1, 60-361 Poznań

Santander Bank Polska S.A. 43 1090 1476 0000 0001 3616 1231

Płatności