Skating Poznań  © 2018

Gdzie kupić łyżwy?

Nabory

O nas

Opłaty

Opłata miesięczna: 210 zł (zajęcia dwa razy w tygodniu)

Opłaty należy dokonać maksymalnie do 5-tego dnia każdego miesiąca. Opłaty będą weryfikowane przed rozpoczęciem treningu. Brak wpłaty oznacza rezygnacje z udziału w treningach klubu i zwolnienie miejsca w grupie.

 

Płatności można dokonać wyłącznie przelewem na konto klubu

Klub Łyżwiarski Skating Poznań

ul. Wolsztyńska 1, 60-361 Poznań

Santander Bank Polska S.A. 43 1090 1476 0000 0001 3616 1231

 

W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka

 

 

 

 

 

Wejście jednorazowe: 40 zł

Wejście jednorazowe jest dla osób, które po raz pierwszy uczestniczą w zajęciach klubu tzw. pierwsze wejście.

 

Na pierwsze zajęcia należy się zapisać poprzez formularz zgłoszeniowy i dokonać opłaty jednorazowej przelewem.

Z opłaty jednorazowej można skorzystać maksymalnie 2 razy w sezonie 2019/2020.

Jeśli po pierwszych zajęciach zdecydują się Państwo na zapisanie się do grupy, opłata miesięczna zostanie pomniejszona o 40 zł.